Moottori-lehden bloggaaja

Aloitan Moottori-lehden verkkosivustolla uutena blogistina.  Ohessa ote…